COVID19 - przepisy sanitarne

INFORMACJE, ZALECENIA I PRZEPISY SANITARNE, ZWIĄZANE Z COVID-19 
 
1. Uczestnicy imprezy w Centrum Zawodów przebywają/poruszają się z zachowaniem 1,5 metra odległości. 
2. W przypadku nie zachowania minimalnych odległości między uczestnikami obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. 
3. Listę startową wszystkich zawodów ustalamy tak, aby w przeciągu 1 godziny na trasę zawodów wyruszyło nie więcej, niż 150 zawodników.
4. W Biurze Zawodów będzie dostępny płyn dezynfekujący, zawodnicy zobowiązani są z niego skorzystać przed załatwianiem spraw w Biurze Zawodów. 
5. Podczas wizyty w Biurze Zawodów (odbieranie pakietów startowych) prosimy o założenie maseczek oraz o zachowanie bezpiecznych odstępów, podczas oczekiwania na swoją kolej.
6. Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane. 
7. Osoby startujące obowiązuje zachowanie należytej odległości od obsługi Startu. 
8. Obsługa Biura Zawodów oraz Startu będzie wyposażona w maseczki i jednorazowe rękawiczki. 
9. Uwaga !!! Zostań w domu, jeśli przebywasz w gospodarstwie domowym z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 na mniej niż 10 dni przed uczestnictwem w zawodach. 
10. Zostań w domu, jeśli mieszkasz z osobą z grupy podwyższonego ryzyka (> 70 lat, przewlekła choroba). 
11. Zostań w domu i zgłoś się do lekarza, jeśli masz którykolwiek z podanych objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (gorączka >38 stopni Celsjusza, katar, kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, utrata smaku lub węchu, biegunka itp.). 
12. Weź ze sobą się jednorazowe chusteczki do nosa, środek odkażający, butelkę wody, maseczkę 
13. W drodze na zawody, w miarę możliwości, unikaj transportu publicznego. 
14. W Centrum Zawodów dostępna będzie pomoc ratowników medycznych. 
15. Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, niniejszych zaleceń oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.